Nasukon Sakura

ナス紺桜

 • 06-468-014

  Nasukon Sakura 19.6cm Round Plate

  ナス紺桜 6.0皿
  φ19.6×3cm・372g
  Qty.24/48pcs
  JPY 650

 • 06-468-015

  Nasukon Sakura 22.7cm Round Plate

  ナス紺桜 7.0皿
  φ22.7×3.3cm・536g
  Qty.18/36pcs
  JPY 800

 • 06-468-016

  Nasukon Sakura 25.6cm Round Plate

  ナス紺桜 8.0皿
  φ25.6×3.4cm・738g
  Qty.4/24pcs
  JPY 1300

 • 06-468-061

  Nasukon Sakura 12.7cm Donburi Bowl

  ナス紺桜 多用碗 小
  φ12.7×7cm・346g
  Qty.6/48pcs
  JPY 600

 • 06-468-083

  Nasukon Sakura 16.8cm Donburi Bowl

  ナス紺桜 5.5多用丼
  φ16.8×8.8cm・576g
  Qty.9/36pcs
  JPY 800

 • 06-468-085

  Nasukon Sakura 15.3cm Flat Bowl

  ナス紺桜 4.8ボール
  φ15.3×5.5cm・348g
  Qty.12/48pcs
  JPY 600

 • 06-468-086

  Nasukon Sakura 17.3cm Flat Bowl

  ナス紺桜 5.5ボール
  φ17.3×6cm・496g
  Qty.9/36pcs
  JPY 800

 • 06-468-087

  Nasukon Sakura 19.7cm Flat Bowl

  ナス紺桜 6.5ボール
  φ19.7×7.2cm・680g
  Qty.6/24pcs
  JPY 1200

 • 06-468-077

  Nasukon Sakura 11.4cm Small Bowl

  ナス紺桜 3.6小鉢
  φ11.4×6cm・200g
  Qty.12/72pcs
  JPY 480

1〜9 / 20件